Revex profi II - revize el.spotřebičů + kalibrace

Revex profi II - revize el.spotřebičů + kalibrace
REVEXprofi II

Přístroj máme pořád skladem.


špičkový  přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610
a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1
REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika 2007
ocenění "Zlatý výrobek"

Srovnávací tabulka přístrojů REVEX
Popis nového přístroje REVEX Profi II


Měřené veličiny:

- odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC
- odpor ochranného vodiče proudem > 10 A AC
- úbytek napětí na ochranném vodiči proudem > 10 A AC
- izolační odpor napětím 500 V, 250V, 100V DC
- proud tekoucí PE vodičem a dotykový proud (včetně DC složky)
- rozdílový a dotykový proud
- náhradní unikající a dotykový proud
- proud tekoucí PE vodičem, rozdílový proud pomocí klešťového transformátoru
- příkon činný, zdánlivý zkoušeného zařízení
- proud odebíraný zkoušeným zařízením ze zdroje
- příkon činný, zdánlivý pomocí klešťového transformátoru
- procházející proud pomocí klešťového transformátoru
- účiník (cos φ) zkoušeného zařízení
- napětí sítě
- teplota termočlánkovou sondou
- otáčky

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je přístroj REVEXprofi II ve spojení s PC software REVIZEprofi 2 vybaven automatickými funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:
- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB, paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čáróvý kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- vedení databází spotřebičů jednotlivých uživatelů ve zvolených umístěních (budovách, místnostech atd.)
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- automatické vyhodnocování výsledků měření porovnáním s nastavenými mezními hodnotami
- automatické vyhodnocení výsledků revize podle předem zvolených kritérií
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software REVIZEprofi 2

Podrobnější popis použití a vlastností přístroje REVEXprofi II a jeho spolupráce se software REVIZEprofi 2 ke stažení.

Přístroj REVEXprofi II je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:

- trvalou automatickou kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce
- trvalou automatickou kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE
- trvalou automatickou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- trvalou automatickou kontrolou nepřítomnosti vnějšího napětí na měřicích hrotech
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?

  • Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
  • Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
  • Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.
Technické údaje:

Odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC
Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 19,99 Ω / 0,001 Ω   0,01 Ω
Chyba měření ±(1 % z MH + 5 D)*
Měřicí napětí naprázdno 5 ÷ 12 V
Měřicí proud (R ≤ 2 Ω) ≥ 200 mA AC
Kompenzace odporu měřicích šňůr  ano 

Odpor ochranného vodiče, úbytek napětí na ochranném vodiči proudem > 10 A AC
Rozsah měření odporů / rozlišení 0,00 ÷ 1,00 Ω / 0,01 Ω
Rozsah měření úbytku napětí / rozlišen 0,0 ÷ 20,0V / 0,1 V
Chyba měření (platí pro obě veličiny) ±(1,5 % z MH + 3 D)*
Měřicí napětí naprázdno 4 ÷ 10 V
Zkratový proud (R ≤ 2 nebo ΔU ≤ 3,5 V) ≥ 10 A AC
Kompenzace odporu měřicích šňůr  ano 

Izolační odpor
Rozsah měření / rozlišení 0,0 kΩ ÷ 100,0 MΩ /
0,1 kΩ, 0,001 MΩ, 0,01 MΩ, 0,1 MΩ
Chyba měření ±(2 % z MH + 8 D)*
Jmenovité napětí 100 V / 250 V / 500 V DC
Jmenovitý proud ≥ 1 mA DC

Proud procházející ochranným vodičem
Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
Chyba měření ±(1 % z MH + 5 D)*

Rozdílový proud
Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
Chyba měření (0,000 ÷ 0,999 mA) ±(1 % z MH + 5 % D + X)*
Chyba měření (1,00 ÷ 10,00 mA) ±(1 % z MH + 5 % D + Y)*

Náhradní unikající proud
Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 20,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
Chyba měření ±(1 % z MH + 8 D)*
Měřicí napětí naprázdno 230 V ± 15 % / 50 Hz
Max. měřicí proud 3,5 mA

Unikající proud klešťovým transformátorem nebo trojfázovým adaptérem

Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(3 % z MH + 10 D)* (pozn. 1)

Příkon činný, zdánlivý
Rozsah měření / rozlišení 5 ÷ 3680 W, VA / 1 W, 1 VA
Chyba měření ±(3 % z MH + 2 D)*

Účiník
Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
Chyba měření (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) ±(1 % z MH + 5 D)*

Napětí sítě UL-N
Rozsah měření / rozlišení 207,0 ÷ 253,0 V / 0,1 V
Chyba měření ±(1 % z MH + 2 D)*

Proud procházející spotřebičem
Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 16,00 A / 0,01 A
Chyba měření ±(2 % z MH + 5  D)*

Proud měřený klešťovým transformátorem
Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 100,0 A / 0,01 A; 0,1 A
Chyba měření ±(3 % z MH + 4  D)* (pozn. 1)

Účiník měřený klešťovým transformátorem
Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
Chyba měření (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) ±(2 % z MH + 5 D)*

Příkon činný, zdánlivý měřený klešťovým transformátorem
Rozsah měření / rozlišení 10 ÷ 9999 W, VA / 1 W, 1 VA
Chyba měření ±(5 % z MH + 5 D)*

Teplota termočlánkovou sondou typu K
Rozsah měření / rozlišení -40 ÷ +350 °C / 1 °C
Chyba měření ±(5 % z MH + 3  D)*

Otáčky
Rozsah měření 0 ÷ 30 000 ot/min
Rozlišení 1 ot/min (rozsah 0 ÷ 1024 ot/min)
10 ot/min (rozsah 1025 ÷ 30 000 ot/min)
Chyba měření ±(3 % z MH + 5  D)*     ( 0 ÷ 1024 ot/min)
±(3,5)*                    ( 1025 ÷ 30 000 ot/min)
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,
X = S (0,01 IΔ + 0,005)
Y = S (0,001 IΔ + 0,005)
kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]
Uváděné chyby jsou základní chyby měření.

(1) Udané parametry platí pro samotný přístroj - je třeba vzít v úvahu chybu měření a měřicí rozsah použitých kleští/adaptéru

Všeobecně:
Napájení 230 V ± 10 % / 50 Hz
Displej grafický LCD s podsvětlením
Paměť měření pro až 4000 spotřebičů
Propojení s PC USB
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie II / 300 V
Stupeň znečištění 2
Krytí IP 40
Rozměry 150 x 195 x 83 mm
Hmotnost asi 1,75 kg

Rozsah dodávky: měřicí přístroj, měřicí vodič černý banánek/banánek 2 m, měřicí hrot černý, CD se software REVIZEprofi 2 a dokumentací, USB kabel A-B, kalibrační list, záruční list, návod k používání

Volitelné příslušenství:

P 2012 spojovací vodič bezpečnostní (banánek/banánek) modrý, délka 2 m
P 3012 měřicí hrot bezpečnostní modrý
P 4012 krokosvorka bezpečnostní modrá
P 2021 prodlužovací šňůra bezpečnostní černá, délka 5 m
P 6110 pouzdro pro přístroj a vybrané příslušenství
P 8012 (A3P-16/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A 
P 8011 (A3P-16/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 16 A 
P 8014 (A3P-32/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 32 A 
P 8013 (A3P-32/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 32 A 
P 9020 čtečka čárového kódu
P 9021 čtečka RFID čipů (bezkontaktní čtečka identifikačního kódu)
P 8010 klešťový měřicí transformátor
P 8030 adaptér pro testování prodlužovacích přívodů
P 9030 termočlánkový snímač teploty typu K
P 9050 bezkontaktní snímač otáček
P 9060 samolepící identifikační štítky s čárovým kódem
P 9061 RFID čip závěsný
P 9062 RFID čip disk
P 9080 samolepící štítek pro označení příští kontroly spotřebiče (sada 30 ks)
P 9081 samolepící kontrolní štítek pro svářečky (sada 10 ks)
P 9091 PT-7500VP - tiskárna čárových kódů na samolepící laminované štítky
P 9100 páska TZ-241do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 18 mm, délka 8 m
P 9101 páska TZ-231do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m
P 9102 páska TZ-221do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 9 mm, délka 8 m
P 9120 děrovací kleště pro označování kontrolních štítků
RM 2050 doplněk umožňující měření ve zdravotnictví
WELDtest doplněk umožňující provádět kontroly a zkoušky svářeček     NOVINKA


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

20997,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz