Reklamační řád

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.


Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@ielektro.com, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:
 
- jaké zboží reklamujete 
- důvod reklamace
- datum nákupu
- číslo účtu pro případ vrácení peněz
- kopie dokladu o koupi
- záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
- záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací či skladováním.


Zboží, které reklamujete, vracejte pokud možno v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaší adresu!
 

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny náklady na dopravu zboží do servisu a zpět.

Adresa prodejny:
IRIS ELEKTRO SHOP, Jarošova 29b, 736 01 Havířov, tel/fax: 596 882 388

Vaše dotazy, náměty a objednávky očekáváme na e-mailové adrese info@ielektro.com

Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.
© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz